Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die de verzekeringnemer bijstaat in het rechtsverkeer. In Nederland is de Rechtsbijstandverzekering bijna altijd een naturaverzekering. Een juridisch geschil wordt namelijk behandeld door een juridisch medewerker die in dienstbetrekking van de verzekeraar zelf werkzaam is. In uitzonderingsgevallen of indien er een geschil over de aanpak van de kwestie is ontstaan tussen de verzekerde en de jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar en een beroep wordt gedaan op de zogenaamde geschillenregeling wordt de behandeling uitbesteed aan een advocaat. Tegenwoordig hebben veel rechtsbijstandsverzekeraars ook zelf advocaten in dienst. Dit was in Nederland tot 27 juni 1995 niet mogelijk. Er geldt vaak een maximumbedrag waarvoor de verzekeraar de advocaatkosten vergoedt (bijvoorbeeld € 25.000,--). Wanneer de verzekeraar geen gespecialiseerde advocaat in dienst heeft krijgt de verzekerde een externe advocaat toegewezen.  Veel rechtsbijstandverzekeringen bestaan uit een module opbouw. Tijdens het adviesgesprek kijken we welke modules er wenselijk zijn in jouw situatie.